Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Hiervoor werken wij samen met (tandarts)specialisten. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer parodontologie, kaakchirurgie, orthodontie en implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in ons systeem.  Wij bewaren de gegevens minstens 20 jaar.  Op uw schriftelijk verzoek kunnen we uw gegevens doorzenden naar een andere behandelaar.